Deze website maakt gebruik van cookies: lees de kennisgeving over gegevensbescherming.
Privacy Verklaring:
Deze website www.avangorp.nl behoort toe aan :
A. van Gorp en heeft tot doel uitgebreide informatie te verstrekken over alles wat gebeurt in en rond deze website
Bescherming van de persoonsgegevens
A. van Gorp hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van deze website. Ofschoon de meeste informatie op of via de website beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Iedereen kan vrij deze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te moeten doorgeven. Er dienen echter wel persoonlijke gegevens doorgegeven te worden met betrekking tot:
het verkrijgen van informatie over A. van Gorp(activiteiten, aanmelden,…). Deze gegevens dienen enkel en alleen voor het verstrekken van de aangevraagde informatie en komen terecht bij de verantwoordelijke persoon. Deze gegevens worden nadien niet bijgehouden en ook niet verstrekt aan derden
U hebt steeds recht op inzage of verbetering van deze gegevens. Daarvoor kan u zich wenden tot de webmaster via het contactformulier.
Concreet betekent dit onder meer dat:
De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
De persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketing doeleinden zullen worden aangewend.
U steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kan doen verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.
A. van Gorp zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.
Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Disclaimer
A. van Gorp is gerechtigd de inhoud van de Privacy Verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende